podstawowe info

Innomatyka Sp. z o.o. to grupa specjalistów ds. automatyki przemysłowej, którzy koncentrują się na kreatywnych rozwiązaniach i stosują je do złożonych projektów inżynieryjnych. Od pierwszych dni powstania firmy osiągnęliśmy wiele sukcesów w różnych projektach. Dążymy do innowacji i pracujemy ostrożnie, aby nie przekraczać ram finansowych, a tym samym zapewnić naszym klientom maksymalną wartość. Firma Innomatyka Sp. z o.o. wnosi do Polskiego przemysłu nowoczesne i innowacyjne rozwiązania pozwalające uzyskać wysoką wydajność oraz oszczędność uzyskiwaną na etapie projektowania jak i eksploatacji wykonanego systemu.
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione magni ipsam libero sapiente aliquam expedita laborum quisquam quae! Distinctio incidunt voluptate et culpa repellat beatae magnam recusandae. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit.
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione magni ipsam libero sapiente aliquam expedita laborum quisquam quae! Distinctio incidunt voluptate et culpa repellat beatae magnam recusandae. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit.
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione magni ipsam libero sapiente aliquam expedita laborum quisquam quae! Distinctio incidunt voluptate et culpa repellat beatae magnam recusandae. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit. Modi numquam molestiae? Odio, tempora sapiente. Maiores nobis voluptate dolorem vero cumque, perspiciatis ut quisquam expedita totam possimus neque impedit! Atque minima suscipit.

Oferowane usługi

Oferujemy usługi w zakresie realizacji projektów automatyki przemysłowej zarówno w powstających jak i modernizowanych obiektach i instalacjach. Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowych projektów „od początku do końca”. Pierwszym etapem jest pozyskanie od technologa niezbędnych informacji. Kolejnym krokiem jest projekt i dopracowywane są szczegóły interfejsu operatorskiego. Następnie przychodzi czas na wykonanie szafy sterowniczej i instalacji elementów pomiarowych i wykonawczych umożliwiających poprawną pracę obiektu. Ostatnim, najważniejszym etapem jest implementacja algorytmów sterowania i rozruch obiektu. Nadzorujemy i wykonujemy modernizacje oraz rozbudowy istniejących systemów sterowania. W oparciu o dokumentację i wiedzę użytkowników oraz technologów opracowujemy projekt obejmujący zakres modernizacji. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapewniamy serwis urządzeń i instalacji wymagających przeglądów, konserwacji oraz usprawnień. W trosce o wiele czynników, którymi się Państwo kierujecie przy wyborze dostawców odpowiednich usług, posiadamy bogatą gamę rozwiązań. Składa się ona z między innymi najczęściej stosowanych konfiguracji systemów sterowania jak sterowniki PLC oraz dedykowane panele operatorskie HMI czy też komputery przemysłowe klasy PC.

Urządzenia kontrolno pomiarowe

Modernizacje i Produkcja

Wsparcie utrzymania ruchu